Računovodstveni biro d.o.o.
Kralja Petra I 53
22000 Sremska Mitrovica
PIB: 100799242
MB: 08418055

Specijalizovana prodavnica Papirnica:

Fiksni telefon:
022/621-443
Adresa: Kralja Petra I 53

Specijalizovana prodavnica Papirnica:

Fiksni telefon:
022/618-355
Adresa: Žitni Trg 8

 

Specijalizovana prodavnica Knjižara:

Telefoni:
022/611-161 ili 063/520-068
Adresa: Kralja Petra I 53 (dvorište)

 

Specijalizovana prodavnica Knjižara i Papirnica:

Telefoni:
022/712-750 ili 065/2-712-750
Adresa: Cara Dušana 8, Šid

 

Centrala:

Fiksni telefon:
022/636-585
Adresa: Kralja Petra I 53