Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Rajko Vukmir pr.
Računovodstveni biro d.o.o.
Kralja Petra I 53
22000 Sremska Mitrovica
Fiksni telefon 1: +381 22 621 443
Fiksni telefon 2: +381 22 611 161
racunovodstvenibiro@gmail.com
Web:  www.racunovodstvenibiro.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619